A-kullen

Ridgeslättens kennel, Sätofta Björkstigen 9, 24335 Höör, Tel: 0413-26349 alt Tel Mob: 0702-084344

Ridgeslättens Kennel

Uppfödning av Rhodesian Ridgeback & Canaan Dog

 

A-kullen

Födda: 2006-02-12

7 valpar födda, 1 dödfödd, 2 sinus, 4 pålagda

 

INT NORDUCh SV-02 SVCh

E: Hayawani Zazazela Moyo S 39688/99 U: RidgeBow's Gemma Gox of Ra Leo S 46368/2002

HD A ED A HD A ED UA

MH genomförd, skottmoment 1 MH genomförd, skottmoment 1

 

 

Gemma Gox of Ra Leo